KORONAVIRUS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Změny v provozu ordinace v souvislosti s nebezpečím koronavirové infekce:
 
- dveře na středisko jsou uzamčeny, ohlaste se telefonicky
- veškerá vyšetření pouze po předchozím telefonickém objednání
- respirační onemocnění předem konzultujte telefonicky, hlaste kontakt
  s nemocným s koronarovirem, kontakty s osobami v karanteně a pobyt v zahraničí
- při kašli si zakryjte ústa rouškou, pokud nemáte alespoň šátkem, kapesníkem apod.
   / obecně platí, že osoby s příznaky respirační infekce by měli raději zůstat doma
   a kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky. Po celou dobu mimo domov
   by tito lidé měli mít nasazenou jednorázovou roušku./
- během nouzového režimu nevystavujeme potvrzení na autoškolu,
  neděláme sportovní prohlídky apod.
 
Prevence:
 
Kojenci:
- striktně v ordinačních hodinách vyhrazených pro preventivní prohlídky
- předem nutno objednat
- očkování není vhodné odkládat, očkují se zdravé děti  ze zdravé rodiny
 
Větší děti:
- již objednané děti - telefonicky nás kontaktujte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Vsouvislosti srozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ onároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud vdůsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma sdítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že sdítětem žije ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV(
https://bit.ly/kalkulacka_davek)

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavřenívýchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doruč
eny řádně vyplněné podklady.

Kde získá škola tiskopis žádosti?
Tiskopis je kdispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ
(https://bit.ly/zadost_osetrovne).Na vyžádání může být zaslán škole též velektronické podobě.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje vpřípadě, že je zdůvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
Vtomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které zdětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka vpráci, ale ošetřovné již nenáleží.


Karantena_a_osetrovne.pdf - ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vítáme Vás na webových stránkách naší ordinace.

Doufáme, že se Vám budou stránky líbit

a naleznete zde veškeré potřebné informace.