Důležité kontakty

 • Záchranná služba    155
 • Lékařská pohotovostní služba pro děti s dorost v nemocnici v Litoměřicích: tel.: 416 723 125
  Všední dny: 17 - 20 hodin, Soboty, neděle, svátky: 10 - 19 hodin.
  Mimo ordinační hodiny jsou v akutních případech dětští pacienti ošetřeni v pavilonu B ve 4. podlaží na stanici velkých dětí. Více informací 
  ZDE
 • Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293
 • Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842
 • Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady:
  Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355
 • Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431